Trasa prohlídky

Labyrint chodeb, sklepů a studní vede pod celým historickým jádrem města Plzně a jeho celková délka je 13 km.

Prohlídkový okruh, které absolvujete, je dlouhý téměř 800 metrů a prochází v hloubce 9 až 10 metrů pod povrchem. Po celou dobu prohlídky je nutné používat bezpečnostní helmu, kterou Vám zapůjčíme.

Vstup na prohlídku

Na prohlídku Plzeňského historického podzemí se od 1.dubna 2009 vstupuje z budovy Pivovarského muzea ve Veleslavínově ulici 6. Zde si na recepci zakoupíte vstupenku a společně s průvodcem se vydáte na trasu. Aktuální časy prohlídek zjistíte zde >>

Lednice

Prohlídka začíná v takzvané lednici, která sloužila k uložení ledu. Lednice byla součástí důmyslného systému sklepů právovárečných domů – byla položena ve vyšším patře sklepů a odtud voda z tajícího ledu stékala do nižších prostor spilek a ležáckých sklepů a ochlazovala je.

Labyrint chodeb

Podzemní prostory byly budovány s výstavbou prvních měšťanských domů ihned po založení města, tedy od konce 13. století. Poslední části podzemního systému byly vyhloubeny v 18. století. Sklepy byly původně budovány k udržování potravin. Neméně důležité bylo využití zdejšího podzemního systému pro výrobu piva. Ve sklepech právovárečných domů pivo kvasilo, zrálo a skladovalo se.

Studny a jímky

Dalším důležitým využitím podzemí byl přístup k vodě, respektive ke studním a jímkám. Původně jich zde bylo 360. Vy během prohlídky uvidíte 20 studní a jímek.

Podzemí jako součást opevňovacího systému města

Postupem času byly sklepní prostory rozšiřovány a prohlubovány a někde vznikaly až tři patra vzájemně propojených sklepů. Podzemní systém se tak stal součástí obranného systému města v dobách válek, bojů a nepokojů. Podzemní chodby tehdy sloužily nejen jako bezpečné skladiště potravin a útočiště pro obyvatele Plzně, ale byly také využívány jako komunikační trasy.

Život středověkých Plzeňanů

Díky archeologickým nálezům z podzemních chodeb, studní a jímek, se během prohlídky seznámíte s každodenním životem středověkých obyvatel města Plzně. Poznáte, jak se stravovali či jaké nádobí k přípravě a podávání jídla používali nebo jakými řemesly se živili.

Vodárenská věž

Historická vodárna města Plzně z první poloviny 16.století je významnou technickou památkou a nejlépe zachovaným objektem svého druhu v Čechách. Můžete si zde prohlédnout zbytky čerpacího stroje z roku 1847. Uvidíte i komory pro vodní sloupy, přítokové štoly pro pohon stroje a repliku vodního kola pohánějícího vodní stroje. Vodárenská věž byla také součástí hradebního obranného systému, protože byla zapojena do okruhu parkánové hradby.

Závěr prohlídky a ochutnávka piva

Prohlídka končí zpět v budově Pivovarského muzea. Pokud jste starší 18 let, dostanete na závěr prohlídky pivenku, kterou můžete směnit za 0,3l piva Pilsner Urquell v restauracích Na SpilceU Salzmannů nebo v šenku Na Parkánu .

Na pivenku mají nárok pouze návštěvníci starší 18 let, protože v souladu se zákonem o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi č. 37/1989 Sb. mladistvým do 18 let alkohol nepodáváme.

Dárková prodejna

Před odchodem určitě nesmíte minout Dárkovou prodejnu na dvoře Pivovarského muzea, kde můžete nakoupit dárky pro sebe i své blízké.

Užitečné odkazy

16.08.2011

Restaurace v Plzni

Šenk Na Parkánu

16.08.2011

Hotely a ubytování v Plzni

Courtyard Marriott

16.08.2011

Město Plzeň

Visit Plzeň

16.08.2011

Plzeňský kraj

logo-turisturaj